Rabaty

 

Regulamin promocji "Rabat za średnią"

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji "Kasa za średnią".

2. Organizatorem promocji jest właściciel Salonu Pojazdów Elektrycznych e-hulajnoga.pl firma LANcare Paweł Lewandowski.

3. Promocja trwa od 20.06.2016r. - 14.07.2016r. lub do wyczerpania produktów.

4. Warunki nagradzania:

  • Okazując lub przesyłając skan tegorocznego świadectwa szkolnego lub indeksu studenta  można uzyskać rabat na zakup dowolnego pojazdu elektrycznego będącego w ofercie e-hulajnoga.pl.
  • Wysokość rabatu będzie odpowiadała wysokości średniej ocen. Średnia 6.0 odpowiada maksymalnemu rabat wynoszącemu 6%.
  • Rabat będzie naliczany od aktualnych cen sprzedaży uwidocznionych na stronie e-hulajnoga.pl
  • W przypadku wizyty w Salonie e-hulajnoga.pl rabat może być przyznany od razu do bieżącego zakupu lub może zostać wygenerowany indywidualny kod rabatowy ważny do 14.07.2015r.
  • W przypadku przesłania skanu świadectwa wygenerowany zostanie indywidualny kod rabatowy umożliwiający obniżenie ceny zakupu dowolnego pojazdu elektrycznego w sklepie internetowym e-hulajnoga.pl.

 

5. Warunkiem uzyskania rabatu jest dokonanie zakupu w terminie do 14.07.2015r.

6. Rabat przyznany w ramach tej promocji nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

7. Dobrowolność i legalność uczestniczenia w Promocji. Każdy uczestnik - osoba fizyczna, uczestniczy w promocji dobrowolnie oraz jest osobą uprawnioną do przedstawienia Organizatorowi dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji.

8. Treść Regulaminu może ulec zmianie w czasie trwania Promocji. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji tj. przed 14.07.2015r. z ważnych względów. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Ewentualne spory powstałe w związku z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl